แมลงสาบ

แมลงสาบมีลักษณะอย่างไร

แมลงสาบ มีลำตัวแบนรีเป็นรูปไข่ ความยาวของลำตัวตั้งแต่ 1 ถึง 8 เซนติเมตร มีสีต่างๆ กัน ตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีดำ บางชนิดอาจมีสีอื่นที่ค่อนข้างแปลกตา เช่น สีส้ม หรือสีเขียวก็ได้ โดยทั่วไป แมลงสาบตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้ หัวของแมลงสาบด้านบนป้านส่วนด้านล่างเรียวลง และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ส่วนหัวจะติดกับส่วนอกโดยมีส่วนคอเล็กๆ เชื่อมอยู่ แมลงสาบอาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้ โดยปกติพวกที่มีปีกเจริญดีจะมีปีก 2 คู่ ปีกคู่แรกจะแข็งแรงกว่าปีกคู่หลัง ทั้งนี้ปีกคู่หลังซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆจะซ้อนทับอยู่ใต้ปีกคู่แรก ปีกของแมลงสาบจะปกคลุมลำตัวด้านบนไว้เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แมลงสาบบางชนิดอาจมีปีกที่กุดสั้น ถึงแม้ว่าแมลงสาบจะสามารถบินได้ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วมักเดินหรือวิ่งมากกว่า ทั้งนี้จะบินในกรณีที่ถูกรบกวนเท่านั้น แมลงสาบ มีขา 3 คู่ ขาคู่หน้าเล็กกว่าขาคู่หลัง ขาของแมลงสาบนั้นมีลักษณะเป็นขาสำหรับวิ่ง จึงทำให้แมลงสาบวิ่งได้เร็วมาก แมลงสาบมีหนวดยาวเรียวแบบเส้นด้าย 1 คู่ ซึ่งมีขนเล็กๆ จำนวนมากอยู่รอบๆ หนวด ปากมีลักษณะเป็นแบบดักเคี้ยว

อาหาร

แมลงสาบ สามารถกินอาหารได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ แต่ส่วนมากชอบกินเศษอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาล ซากสัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว น้ำลาย เสมหะ อุจจาระ กระดาษ หรือแม้แต่ผ้า แมลงสาบ มีนิสัยชอบกินอาหารและถ่ายอุจจาระออกมาตลอดทางที่เดินผ่าน

แหล่งที่อยู่

แมลงสาบชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในบริเวณที่มืด อบอุ่น และมีความชื้นสูง ชอบออกหากินในเวลากลางคืน ไม่ชอบแสงสว่าง แต่ก็มีแมลงสาบบางชนิดที่ออกหากินในเวลากลางวันตามซอกมุมภายในบ้าน นอกบ้าน ท่อน้ำทิ้ง ทั้งในและนอกอาคารบ้านเรือน ตามซอกมุมที่อับชื้น ใกล้บริเวณที่มีน้ำและอาหารที่การทำความสะอาดเข้าไม่ถึง

การควบคุมและกำจัด

  • ทำลายแมลงสาบและไข่ของแมลงสาบ มี 4 วิธีคือ
  •  การใช้กับดัก ซึ่งจะใช้อาหารล่อให้แมลงสาบเข้าไปในกับดักแต่ไม่สามารถออกมาได้ 
  • การใช้สารเคมี ส่วนในบริเวณห้องเก็บอาหาร ปรุงอาหารควรใช้กลุ่มไพเรทริน ฉีดพ่นตามแนวผนังและพื้น
  •  การกำจัดไข่แมลงสาบ เมื่อพบไข่แมลงสาบควรกำจัดโดยการเผาทิ้ง
  • ทำลายแหล่งอาหารของแมลงสาบ โดยการกำจัดเศษอาหารหรือเศษขยะ โดยการทิ้งในถังขยะปิดสนิท ฝังหรือเผา และจัดเก็บวัตถุดิบ อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วให้มิดชิด รวมทั้งความสะอาดของรางระบายน้ำและห้องส้วม เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบ

Similar Posts