ปลวก

ปลวก เป็นแมลงที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจมาก มีทั้งคุณและโทษ ในแง่ประโยชน์ปลวกจัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมป่าไม้ที่สำคัญมาก เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในระบบนิเวศ ปลวก เป็นแมลงที่เกิดมาแล้วประมาณ 300 ล้านปี ก่อนมนุษย์จะเกิด ปลวกเป็นทั้งผู้ย่อยสลายที่เป็นประโยชน์  และผู้ทำลายสร้างความเสียหายแก่มนุษย์  สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศปีละ “ไม่น้อยกว่า  100  ล้านบาท”

  แม้ว่าปลวกบางชนิดจะเป็นศัตรูที่สามารถทำลายความเสียหายให้แก่ไม้ ต้นไม้ หรือผลิตผลที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบได้ แต่ในทางนิเวศวิทยาแล้ว ปลวกกว่า 80% จัดเป็นแมลงที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้มาก  พบว่าประมาณ 3 ใน 4 ของขยะธรรมชาติ เช่น ซากพืช เศษไม้ ใบไม้ ท่อนไม้ หรือต้นไม้ที่หักล้มร่วงหล่นทับถมกันอยู่ในป่า ปลวกจะทำหน้าที่ ช่วยในการย่อยสลายให้ผุพังและเปลี่ยนแปลงไปเป็นฮิวมัสหรือินทรีย์วัตถุภายในดินก่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของธาตุอาหารในดิน  สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในป่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้

ปลวก เป็นแมลงสังคม แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ

  1. วรรณะสืบพันธุ์ (ราชา+ราชินี ) (Reproduction) – ทำหน้าที่ขยายพันธุ์
  2. วรรณะทหาร (ปลวกทหาร) (soldier) – ทำหน้าที่ปกป้องรัง
  3. วรรณะกรรมกร (ปลวกงาน) (worker) – ทำหน้าที่ทุกอย่างในรังหาอาหารเลี้ยงตัวอ่อนสร้างรัง ซ่อมรัง ทำความสะอาดรัง

นอกจากนี้ ปลวกตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมีย ยังแบ่งย่อยได้อีก ประเภทคือ

  • ปลวกตัวแม่  (QUEEN) หรือราชินี  และปลวกตัวผู้ (KING) – ทำหน้าที่วางไข่และผลิตสารบางอย่างมาควบคุมการทำงานของปลวกวรรณะอื่น ๆ ในรัง โดยที่ นางพญาปลวก สามารถออกไข่ได้ วันละ 400 – 1000 ฟอง
  • ปลวกแทนที่ช่วยสืบพันธุ์ (Supplementary Reproductive) – รูปร่างคล้ายแมลงเม่าแต่ไม่มีปีก อยู่ในรัง ทำหน้าที่แทนตัวแม่ เมื่อตัวแม่ตาย หรือไม่สามารถออกลูกหลานได้
  • ปลวกพวกมีปีก หรือแมลงเม่า (Alates) – เป็นพวกที่เตรียมพร้อมสำหรับบินออกไปจากรัง  เพื่อผสมพันธุ์กับแมลงเม่ารังอื่น  เพื่อสร้างรังใหม่ในคืนที่เหมาะสม ซึ่งมักจะเป็นช่วงพลบค่ำ

 

อาหารของ ปลวก คือ Cellulose (เซลลูโลส)

ซึ่งเป็นสารประกอบที่สำคัญของไม้ ในบ้านเราก็ต้องมีไม้ เป็นส่วนประกอบเช่นกัน อาทิเช่น ตั้งแต่ โครงหลังคา ฝ้าเพดาน วงกบประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ตู้บิ้วอินท์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง ที่ทำให้สามารถเป็นอาหารของปลวก อย่างดี ฉะนั้น ไม่น่าแปลกใจเลย ที่เจ้าของบ้านหลายๆท่าน จะพบกับปัญหาปลวก เข้ามารบกวน และทำความเสียหายให้กับบ้าน ทำให้เราต้อง เสียทั้งเงิน และเวลา ในการซ่อมแซม หรือรื้อทิ้ง ทำใหม่  ซึ่งในตอนนี้หลายๆคนคงอยากจะรู้วิธีการ กำจัด หรือจัดการ กับเจ้าปลวกตัววายร้ายทำลายบ้าน นี้ได้อย่างไร

วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก ทำได้หลายวิธี

  1. วางท่อกำจัดปลวก – เป็นกันป้องกันตั้งแต่สร้างบ้านหรืออาคาร
  2. เหยื่อล่อกำจัดปลวก- เป็นการกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้อาศัย
  3. เจาะอัดน้ำยา หรือฉีดพ่น- เราใช้สารเคมีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. ให้คุณมั่นใจในความปลอดภัย

ปลวก หากอยู่ในป่าจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่หาก ปลวกขึ้นบ้าน จะเป็นปัญหาแก่ท่านและบ้านของท่านเป็นอย่างยิ่ง

***ปรึกษาปัญหา เรื่อง ปลวก และ สำรวจทุกพื้นที่ ฟรี ***

                         โทร.02-312-2333 Hotline :

    2 สาขาบริการใกล้บ้านคุณ สาขากรุงเทพ สาขาเชียงใหม่ 

Similar Posts