vgs กำจัดแมลงสาบ

บริการกำจัดแมลงสาบ

แมลงสาบ เป็นสัตว์ที่สกปรกและเป็นพาหะนำโรคร้าย ที่สำคัญแมลงสาบสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก การกำจัดแมลงสาบจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เท่านั้น มิเช่นนั้นพื้นที่ของคุณของคุณอาจจะเต็มไปด้วยแมลงตัวเล็กๆเหล่านี้ได้ภายในเวลาไม่กี่เดือน

 วิธีกำจัดแมลงสาบ

การทำลายแมลงสาบและไข่ของแมลงสาบ มี 3 วิธีคือ
  • การใช้กับดัก ซึ่งจะใช้อาหารล่อให้แมลงสาบเข้าไปในกับดักแต่ไม่สามารถออกมาได้
  • การใช้สารเคมี ฉีดพ่นตามแนวผนังและพื้น
  • การกำจัดไข่แมลงสาบ เมื่อพบไข่แมลงสาบ ควรกำจัดโดยการเผาทิ้ง

เราเลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพใน การกำจัดแมลง โดยการฉีดสเปรย์ในบริเวณต่าง ๆ โดยคำนึงถึงแหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหารของ แมลงสาบ  เช่น บริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ท่อชาร์ป ห้องครัว ห้องเก็บของ ตามซอก รอยแตก รอยร้าวของผนัง หรือบริเวณที่มีความชื้น และห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น

  ในกรณีพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีหรือต้องการหลีกเลี่ยงให้ใช้ เจลหยอดตามบริเวณต่าง ๆ เช่น ขอบมุมโต๊ะ บริเวณมุมอับที่มี แมลงสาบ ออกมาหาอาหาร แต่บริเวณพื้นที่ที่วางเจลจะต้องมีการทำความสะอาด และไม่ให้มีเศษอาหารเพื่อเป็นทางเลือกของแมลงสาบ มิฉะนั้นการวางเจลจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร