02-312-2333
vgsverygoodservices@gmail.com

บริการกำจัดมด

บริการด้วยคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้า บริการรวดเร็วตรงเวลา ราคาที่คุณ

 มด

มดเป็นสัตว์ที่มีนิสัยการกินอาหารไม่เลือก ถ้าหากเป็นอาหารที่เป็นของแข็ง มดจะปล่อย

น้ำย่อยออกมาย่อยให้อาหารให้ละลายก่อนแล้วจึงกินเข้าไป เนื่องจากนิสัยที่กินอาหารไม่เลือกและเดินไปทุกหนทุกแห่ง

ทำให้เป็นโอกาสอันดีให้เชื้อโรคปนเปื้อนจากบริเวณที่มดเดินผ่านติดไปกับขาและขนขา เข้าไปสู่อาหารนั้นๆ ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้บริโภค

 

การควบคุมและกำจัดมด

 

1. กำจัดรังมด

 

2. ใช้น้ำหล่อขาตู้หรือชั้นวางของ

 

3. ใช้สารเคมีพ่นตามพื้น เช่น พวกดิบเทอร์แรกซ์ หรือไบกอน

 บริการกำจัดมด โดยเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กำจัดมด ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดรังของมด ตลอดจนเส้นทางการหาอาหารของมัน ทำให้สามารถกำจัดมดได้ทั้งรังในเวลาไม่นาน