ยุง

ยุงเป็นพาหะของโรคร้ายแรงหลายโรคในประเทศเขตร้อน รวมทั้งประเทศไทยที่มีสภาพอากาศเอื้อต่อการแพร่กระจายพันธุ์ยุงร้ายหลายชนิด อาทิ ยุงลาย (Aedes) นำเชื้อไข้เลือดออก ยุงก้นปล่อง (Anopheles) นำเชื้อไข้มาลาเรีย แม้แต่ยุงรำคาญ (Culex) และยุงเสือ (Mansonia) ก็ยังสามารถนำเชื้อไข้สมองอักเสบได้

การป้องกันและกำจัดยุง

ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1.บริการกำจัดยุง โดยการพ่นควัน (Fog) ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้น เพราะการใช้เครื่องพ่นควัน ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมัน อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้

2.บริการกำจัดยุง  โดยการพ่นละอองน้ำ (ULV) สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เป็นการพ่นละอองน้ำแบบฝอย ทำให้กระจายได้ทั่วบริเวณที่ต้องการ

บริการกำจัดยุง

จะช่วยลดความหนาแน่นของประชากรยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งลดอายุขัยยุงลายเพศเมียให้สั้นลง และเพื่อกำจัดประชากรยุงลายเพศเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออกในตัวให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นควันหรือพ่นละอองน้ำจะช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เพราะสารเคมีที่ใช้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และกำจัดยุงได้ ช่วยลดพื้นผิวในการเกาะของยุง เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว ควรป้องกันแต่เนินๆ ป้องกันก่อนสายเกินแก้

บริการพ่นกำจัดยุง โดยการพ่นละอองฝอย

      บริการกำจัดยุง สำรวจ / ให้คำปรึกษา พื้นที่ กรุงเทพ ฟรี