02-312-2333
vgsverygoodservices@gmail.com

บริการ

บริการด้วยคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้า บริการรวดเร็วตรงเวลา ราคาที่คุณ

ขั้นตอนการบริการ
  1. เข้าสำรวจพื้นที่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และประเมินอัตราค่าบริการให้กับลูกค้าฟรี (บ้าน)
  2. เจ้าหน้าที่บริการ ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ เข้าใจในความต้องการของคุณ
  3. เรามีการตรวจเช็คคุณภาพอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ รถยนต์ ก่อนออกให้บริการเสมอ
  4. ในดำเนินการให้บริการต่างๆ เรามีหัวหน้างานบริการ ตรวจสอบและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน
  5. เรามีเจ้าหน้าที่ด้านกีฏวิทยา(ศึกษาเรื่องแมลง) จะตรวจสอบและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด
  6. การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของลูกค้า บริษัทจะดำเนินการแก้ไข ภายใน 1-2 วัน