Soil  Treatment  System (ระบบอัดน้ำยาเคมีลงดินและฉีดคลุมเต็มพื้นที่ป้องกันปลวกระยะยาว)


เป็นระบบป้องกันและกำจัดปลวกโดยการอัดและฉีดพ่นน้ำยาเคมีป้องกันปลวกลงดินให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของตัวบ้าน
หรือ อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัวบ้านหรืออาคารด้วยเพื่อป้องกันเข้ามาสู่บ้านหรืออาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคารได้รอบอาคารซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด


โดยจะเริ่มดำเนินงานก่อนเทพื้นคอนกรีตชั้นล่างระหว่างก่อสร้างหลังจากการถมดินทรายชั้นสุดท้ายจนแน่นเตรียมพร้อมสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคาร
หรือก่อนปูแผ่นพื้นอาคาร
โดยการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำหรับป้องกันปลวกนั้นจะต้องจัดเก็บหรือทำลายเศษไม้แบบก่อสร้าง
ตอไม้หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นอาหารของปลวก หรือปลวก สามารถทำทางเดินขึ้นสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้และพื้นที่ไม่ควรจะมีน้ำขัง
ซึ่งจะมีผลกับระดับความเข้มข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมีทำให้ความมีพิษต่ำลง

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบ Soil  Treatment System แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

      1.  เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายบริการป้องกันและกำจัดปลวกทำการสำรวจสถานที่และพื้นที่รอบตัวบ้านหรืออาคารทั้งภายในและภายนอกก่อนลงมือปฏิบัติงาน
เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนในการดำเนินงานแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุดในการป้องกันและกำจัดปลวก

      2.  เจ้าของบ้านหรืออาคารจัดเก็บอาหารหรือเครื่องครัว
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้มิดชิดรวมทั้งเอกสาร หนังสือ  เครื่องมือ
เสื้อผ้าและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถทนต่อสารเคมีได้

      3.  เจ้าหน้าที่ขออนุญาตและทำการโยกย้ายของออกจากบริเวณผนังอาคารเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก

      4.  เจ้าหน้าที่ทำการฉีดน้ำยาเคมีแบบกระจายเข้าตามรอยแตก
รอยต่อและรอยแยกของตัวอาคารทั้งภายในและภายนอก  เพื่อป้องกันมิให้ปลวกเกิดขึ้นอีก

      5.  เจ้าหน้าที่ทำการฉีดน้ำยาเคมีตรงจุดที่พบรังของปลวก
และทำการตามรอยซึ่งเป็นทางเดินของปลวกรอบตัวบ้านหรืออาคาร

      6.  เจ้าหน้าที่ทำการเจาะพื้นภายในตัวอาคารลงไปถึงชั้นดินหรือทรายข้างล่าง  โดยแต่ละรูที่เจาะให้ห่างจากผนังอาคาร 30
เซนติเมตร  และแต่ละรูให้ห่างกันไม่เกิน
1เมตร เจาะตามความยาวของกำแพงและผนังห้องด้านใน โดยเน้นหนักตามจุดที่สำคัญ
เช่น  เสา   วงกบประตู มุมห้องบริเวณปล่องหุ้ม ท่อน้ำทิ้ง  ท่อประปา  และท่อระบายน้ำ  เป็นต้น  
เพื่อทำลายรังและทางเดินที่เป็นที่อยู่อาศัยปลวก

      7.  เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและอุดรูที่เจาะหลังจากการอัดน้ำยาเคมี
โดยจะใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำยากันซึมอุดรูในชั้นของคอนกรีตแล้วใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นผิวมากที่สุดอุดรู

      8.  เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีลงดินตามแนวคานคอดินนอกตัวอาคาร
โดยใช้หัวอัดน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินหรือทรายลึกประมาณ
30
เซนติเมตร เพื่อทำการอัดน้ำยาโดยรอบแนวคานดินภายนอกตัวอาคารแต่ละจุดห่างกันประมาณ
1
เมตร และทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้ง

 ** การกำจัดปลวกให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  ควรดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญ **